Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kvalitet, resultat och jämförelser

Här hittar du information om hur Värnamos resultat står sig i jämförelse med andra kommuner i olika mätningar och undersökningar.

Värnamo vill nå sin vision, genom att utvecklas med målkriterierna hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. Utifrån vision och målkriterier utformas övergripande mål för hela kommunen som sedan bryts ner till årsmål i nämnder och inom de kommunala verksamheterna, för att åstadkomma förbättringar.

Vi vill bli allt bättre på att föra dialog med medborgarna i hur du ser att vi bäst kan utveckla vår gemensamma kommun såväl vad gäller natur, miljö och alla människor som lever i den. Dina erfarenheter av våra verksamheter hjälper oss att förbättra kvalitén. Vi vill utveckla en bättre och utökad medborgardialog, bedriva ett ständigt utvecklingsarbete och vi vill använda resurserna effektivt i de kommunala verksamheterna.

Senast granskad:
2020-05-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp