Kvalitet, resultat och jämförelser

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Kommunens kvalitet, KKiK
Kommunens kvalitet KKiK, Medborgarundersökning SCB, Öppna data PSI, Svenskt näringslivs kommunranking, Öppna jämförelser
Medborgarundersökning, SCB
Dina åsikter om kommunen är viktiga. Medborgar­undersökningen är ett av sätten att ta reda på medborgarnas uppfattning om de kommunala verksamheterna.
Öppna data, PSI
Öppna data syftar till en ökad tillgänglighet till och användning av den statistik och information som finns om kommunen.
Svenskt näringslivs kommunranking
Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankningen baseras på deras enkät som årligen skickas ut till utvalda företagare i landet samt på statistik från SCB (Statistiska centralbyrån), och UC (Upplysningscentralen).
Öppna jämförelser
Information och webbplatser, Jämför företagsklimat, Jämför jämställdhet, Jämför trygghet och säkerhet, Jämför grundskola, Jämför gymnasiet, Jämför vård och omsorg om äldre

Senast ändrad 21 juni 2023