Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Kvalitet, resultat och jämförelser

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Kommunens kvalitet, KKiK
Kommunens kvalitet KKiK, öppna jämförelse, medborgarundersökning, öppna data, svenskt näringslivs kommunranking
Medborgarundersökning, SCB
Dina åsikter om kommunen är viktiga. Medborgar­undersökningen är ett av sätten att ta reda på medborgarnas uppfattning om de kommunala verksamheterna.
Öppna data, PSI
Öppna data syftar till en ökad tillgänglighet till och användning av den statistik och information som finns om kommunen.
Svenskt näringslivs kommunranking
Varje år rankar Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankningen baseras på deras enkät som årligen skickas ut till utvalda företagare i landet samt på statistik från SCB (Statistiska centralbyrån), och UC (Upplysningscentralen).
Öppna jämförelser
Kommunens kvalitet KKiK, öppna jämförelse, medborgarundersökning, öppna data, svenskt näringslivs kommunranking

Här hittar du information om hur Värnamos resultat står sig i jämförelse med andra kommuner i olika mätningar och undersökningar.

Värnamo vill nå sin vision, genom att utvecklas med målkriterierna hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet. Utifrån vision och målkriterier utformas övergripande mål för hela kommunen som sedan bryts ner till årsmål i nämnder och inom de kommunala verksamheterna, för att åstadkomma förbättringar.

Vi vill bli allt bättre på att föra dialog med medborgarna i hur du ser att vi bäst kan utveckla vår gemensamma kommun såväl vad gäller natur, miljö och alla människor som lever i den. Dina erfarenheter av våra verksamheter hjälper oss att förbättra kvalitén. Vi vill utveckla en bättre och utökad medborgardialog, bedriva ett ständigt utvecklingsarbete och vi vill använda resurserna effektivt i de kommunala verksamheterna.

Senast ändrad 20 april 2022