Kommunens kvalitet, KKiK

Drygt 260 kommuner arbetar med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), vilket gör verktyget till en bra måttstock för att jämföra kommunens resultat med andra kommuner.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga områden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet ur ett invånarperspektiv. Nedanstående siffror avser läget 2019.

Barn och unga

Kommunens effektivitet mäts med indikatorer som handlar om förskolor och skolresultat i grundskola och gymnasium, samt kostnad per inskrivet barn och elev.

  • Elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, är 78.2 procent. Genomsnittet bland övriga kommuner är 84,7 procent.
  • 65,2 procent av eleverna på yrkesprogram, hemkommun, tog examen inom fyra år. Bland övriga kommuner är genomsnittet 76 procent.

Stöd och omsorg

Mäts med indikatorer som handlar om väntetider på insatser enligt socialtjänstlagen, brukarnöjdhet, personalkontinuitet samt kostnader per invånare.

  • Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde är 59 dagar. Motsvarande medelvärde i genomsnittskommunen är 67 dagar.
  • En hemtjänsttagare i Värnamo kommun möter i snitt 12 olika personer under 14 dagar. Motsvarande värde i genomsnittskommunen är 16 olika personer under 14 dagar.

Samhälle och miljö

Mäts med indikatorer som handlar om bland annat svarstid per telefon och e-post, bemötande, handläggningstid. Det handlar också om andel miljöbilar, ekologiska livsmedel och företagarnas uppfattning om företagsklimat.

  • 65 procent av de som ringer till kommunen får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Medelvärdet bland Sveriges kommuner är 56 procent.
  • Andel som får svar på e-post inom en dag är 96 procent. Medelvärdet bland Sveriges kommuner är 84 procent.
  • Företagarnas NKI (nöjd-kund-index) är 76 av 100. Genomsnittet bland kommunerna som deltar i mätningen är NKI (nöjd-kund-index) 73
  • Andel klimatbonusbilar i kommunorganisationen är 35,6 procent. Medelvärdet bland Sveriges kommuner är 34,5 procent.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022