Öppna data, PSI

Öppna data syftar till en ökad tillgänglighet till och användning av den statistik och information som finns om kommunen.

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen).

Databasen Kolada

Databasen Kolada innehåller cirka 5000 jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel statistiska centralbyrån, Sveriges Kommuner och Regioner, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

I Öppna data har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för. Det finns också en beskrivning av nyckeltalet.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i Kolada. Länk till annan webbplats.

Data och statistik för olika verksamhetsgrenar och kommunala tjänster och service finns på sidan Öppna jämförelser.

 

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022