Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs bland annat inom följande områden:

  • Information och hemsidor
  • Företagsklimat: Enkätundersökningen Insikt, som skickas till företag och privatpersoner som haft myndighetsärende med kommunen inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
  • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.
  • Teknisk verksamhet: Gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering
  • Trygghet och säkerhet: olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete
  • Grundskola: uppnådda resultat och resurseffektivitet
  • Gymnasieskola: uppnådda resultat och resurseffektivitet
  • Vård och omsorg om äldre

Senast granskad:
2020-05-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp