Öppna jämförelser

Information och webbplatser
Enklare språk och ökad användarvänlighet. Det är två led i den ständigt pågående utvecklingen av Värnamo kommuns webbplats. Därför använder Värnamo kommun SKR:s undersökningsfrågor.
Jämför företagsklimat
Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.
Jämför jämställdhet
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. I Värnamo kommuns organisation var till exempel år 2019 sjukfrånvaron bland de anställda 7,3 % bland kvinnor och 4,1 % bland männen.
Jämför trygghet och säkerhet
Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet jämför indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.
Jämför grundskola
Öppna jämförelser - Grundskola 2018 är Sveriges kommuner och regioner (SKR) elfte jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå.
Jämför gymnasiet
I Öppna jämförelser - Gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan.
Jämför vård och omsorg om äldre
Information och webbplatser, Jämför företagsklimat, Jämför jämställdhet, Jämför trygghet och säkerhet, Jämför grundskola, Jämför gymnasiet, Jämför vård och omsorg om äldre

Senast ändrad 14 juli 2022