Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Jämför grundskola

Öppna jämförelser - Grundskola 2018 är Sveriges kommuner och regioner (SKR) elfte jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Syftet är att vara ett stöd och väcka idéer om hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan förbättra resultaten i skolan.

Färre elever i grundskolans åk 9 har uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2019 jämfört med 2018. Det visar SKR:s Öppna jämförelser Grundskola för år 2019. Det var 71,6 procent som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen i Värnamo. En försämring från 79,1 procent året innan.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör Öppna jämförelser för att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att förbättra verksamheten.

På Koladas webbplats finns även relevant statistik för grundsärskola och fritidshem i Värnamo.länk till annan webbplats

Senast granskad:
2020-06-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?



Synpunkter