Jämför grundskola

Öppna jämförelser - Grundskola 2018 är Sveriges kommuner och regioner (SKR) elfte jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå.

Syftet är att vara ett stöd och väcka idéer om hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan förbättra resultaten i skolan.

Färre elever i grundskolans åk 9 har uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2019 jämfört med 2018. Det visar SKR:s Öppna jämförelser Grundskola för år 2019. Det var 71,6 procent som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen i Värnamo. En försämring från 79,1 procent året innan.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör Öppna jämförelser för att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att förbättra verksamheten.

På Koladas webbplats finns även relevant statistik för grundsärskola och fritidshem i Värnamo. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juni 2024