Jämför grundskola

Öppna jämförelser - Grundskola 2018 är Sveriges kommuner och regioner (SKR) elfte jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå.

Syftet är att vara ett stöd och väcka idéer om hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan förbättra resultaten i skolan.

Färre elever i grundskolans åk 9 har uppnått kunskapskraven i alla ämnen 2019 jämfört med 2018. Det visar SKR:s Öppna jämförelser Grundskola för år 2019. Det var 71,6 procent som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen i Värnamo. En försämring från 79,1 procent året innan.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör Öppna jämförelser för att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive kommun. Politiker, tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att förbättra verksamheten.

På Koladas webbplats finns även relevant statistik för grundsärskola och fritidshem i Värnamo. Länk till annan webbplats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022