Jämför gymnasiet

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv;

  • lägeskommunsperspektivet för kommunala skolor.
  • hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen.

Andelen elever som slutfört sin utbildning på Finnvedens gymnasium inom tre år ligger på en genomsnittsnivå i förhållande till riket.

Manliga elever vid Finnvedens gymnasium som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, var 47.8 procent år 2019. Motsvarande siffra 2018 var 55.7 procent. För kvinnornas del var det 60.9 procent som 2019 uppnådde grundläggande behörighet. Deras siffra 2018 var 63.3 procent.

På Koladasidorna kan du även läsa om andel lärare med behörighet samt vad kostnad per varje elev är. Du kan också se att Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, vid Finnvedsgymnasiet, gick upp från 4.4 procent år 2018 till 5.8 procent förra året.

Finnvedens gymnasium uppdrag är att ge eleverna den kunskap och de verktyg de behöver för att kunna fortsätta till högre studier eller etablera sig på arbetsmarknaden.

En rapport från Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Öppna jämförelser - Gymnasieskolan 2019 visar resultaten från 2018.

Se statistik, även könsuppdelad, för de elever som går gymnasiet och som är folkbordförda i Värnamo på Koladas webbplats Länk till annan webbplats..

Läs mer om öppna jämförelser Gymnasieskola 2019 på Sveriges kommuner och regioners webbplats. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022