Jämför vård och omsorg om äldre

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen publicerar återkommande rapporter med jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

I öppna jämförelser presenteras 31 indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre samt 15 bakgrundsmått, på kommun-, läns- och riksnivå.

God och säker vård och omsorg

Värnamo kommun registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre. Du som kommuninvånare har då också möjlighet att jämföra din kommun med andra.

Omsorgsförvaltningen använder rapporten som underlag för diskussion och analys för att utveckla verksamheterna.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa mer om Öppna jämförelser inom äldreomsorg. Länk till annan webbplats.

 

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022