Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Kommunens organisation

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Hur fungerar en kommun?
I Sverige finns 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa funktioner är kommunerna ansvariga för enligt lag medan andra sker på frivillig grund.
Kommunalråd och oppositionsråd
En kommun har en eller flera hel- eller deltidsarbetande politiker. De allra flesta övriga förtroendevalda har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.
Kommunfullmäktige
Ledamöter, Sammanträdesdagar, Ärendelistor, Protokoll, Webb-tv
Kommunstyrelsen
Ledamöter, Sammanträdesdagar, Ärendelistor, Protokoll
Revisorer
Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen.
Bolag och stiftelser
På denna sida hittar du information om kommunala bolag och stiftelser.
Nämnder och utskott
Barn- och utbildningsnämnden, Kulturnämnden, Medborgarnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Omsorgsnämnden, Servicenämnden, Tekniska utskottet, Upphandlingsnämnden, Överförmyndare, Valnämnden
Förvaltningar
Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Medborgarförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Serviceförvaltningen, Tekniska förvaltningen
Kommunala råd
Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet

En kommun är en politisk organisation, som består av valda politiker, och en förvaltningsorganisation, som består av anställda medarbetare.

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas.

De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

I Värnamo kommun finns följande nämnder

 • barn- och utbildningsnämnden
 • kommunstyrelsen
 • kulturnämnden
 • medborgarnämnden
 • samhällsbyggnadsnämnden
 • omsorgsnämnden
 • servicenämnden
 • upphandlingsnämnden

Värnamo kommun har åtta förvaltningar:

 • barn- och utbildningsförvaltningen
 • kommunledningsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • medborgarförvaltningen
 • samhällsbyggnadsförvaltningen
 • omsorgsförvaltningen
 • serviceförvaltningen
 • tekniska förvaltningen

Senast ändrad 01 september 2022