Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kommunens organisation

En kommun är en politisk organisation, som består av valda politiker, och en förvaltningsorganisation, som består av anställda medarbetare.

Politikerna bestämmer huvuddragen för verksamheten och hur pengarna ska fördelas.

De anställda i förvaltningarna verkställer besluten som politikerna har fattat och ser till att den dagliga verksamheten fungerar.

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

I Värnamo kommun finns följande nämnder

 • barn- och utbildningsnämnden
 • kommunstyrelsen
 • kulturnämnden
 • medborgarnämnden
 • samhällsbyggnadsnämnden
 • omsorgsnämnden
 • servicenämnden
 • upphandlingsnämnden.

Värnamo kommun har åtta förvaltningar:

 • barn- och utbildningsförvaltningen
 • kommunledningsförvaltningen
 • kulturförvaltningen
 • medborgarförvaltningen
 • samhällsbyggnadsförvaltningen
 • omsorgsförvaltningen
 • serviceförvaltningen
 • tekniska förvaltningen

Senast granskad:
2019-06-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp