Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Nämnder och utskott

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Kulturnämnden
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Medborgarnämnden
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Servicenämnden
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Tekniska utskottet
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Upphandlingsnämnden
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet

Mer information om Nämnder och utskott

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare, men hur resten av verksamheten är organiserad är upp till varje kommun att bestämma.

I Värnamo kommun finns förutom kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd, sju olika nämnder där varje nämnd har sitt särskilda ansvarsområde. Ett par av dem har mer än ett ansvarsområde. Ledamöterna i nämnderna är politiker utsedda av kommunfullmäktige.

Eftersom Värnamo kommun inte längre har en teknisk nämnd, finns ett tekniskt utskott, som består av ledamöter från kommunstyrelsen.

Du kan se vilka som är ledamöter i respektive nämnd, när nämnden sammanträder, vilka ärenden de ska behandla och protokoll från sammanträdena här på webbplatsen.

Senast ändrad 15 februari 2022