Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Medborgarnämnden

Ledamöter, MBN
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Sammanträdesdagar, MBN
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Ärendelistor, MBN
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Protokoll, MBN
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Sociala utskottet
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet

Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar, integration och tolkservice.

Medborgarnämnden sammanträder oftast en gång per månad, förutom under juli. Under medborgarnämnden är det inrättat ett socialt utskott som hanterar individärenden. Sociala utskottet sammanträder oftast varannan vecka, med undantag för juli månad.

Senast ändrad 28 februari 2022