Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Medborgarnämnden

Ledamöter, MBN
Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar, integration och tolkservice.
Sammanträdesdagar, MBN
Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar, integration och tolkservice.
Ärendelistor, MBN
Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar, integration och tolkservice.
Protokoll, MBN
Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar, integration och tolkservice.
Sociala utskottet
Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar, integration och tolkservice.

Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar, integration och tolkservice.

Medborgarnämnden sammanträder oftast en gång per månad, förutom under juli. Under medborgarnämnden är det inrättat ett socialt utskott som hanterar individärenden. Sociala utskottet sammanträder oftast varannan vecka, med undantag för juli månad.

Senast ändrad 14 juli 2022