Överförmyndarnämnden

Ledamöter, ÖN
Överförmyndarnämnden GGVV är en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare.
Sammanträdesdagar, ÖN
Datum för överförmyndarnämndens sammanträdesdagar.
Ärendelistor, ÖN
Överförmyndarnämnden GGVV är en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare.
Protokoll, ÖN
Överförmyndarnämndens protokoll

Överförmyndarnämnden GGVV är en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare.

Varje kommun utser en ledamot och en ersättare. Ordförandeskapet roterar mellan kommunerna. Värnamo kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och det gemensamma kansliet.

Den gemensamma nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i de samverkande kommunerna. Överförmyndarnämnden utöver tillsyn över och granskar gode män, förvaltares och förmyndares verksamhet.

Senast ändrad 04 januari 2023