Bolag och stiftelser

På denna sida hittar du information om kommunala bolag och stiftelser.

Kommunala bolag

Värnamo Stadshus AB

Värnamo Stadshus AB är ett holdingbolag, som ägs till 100 procent av Värnamo kommun. Bolaget bildades när kommunen genomförde en koncernbildning av sina helägda bolag. Hela Värnamo kommuns aktieinnehav i Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB överfördes då till Värnamo Stadshus AB.

Läs mer på sidan Värnamo Stadshus AB

Finnvedsbostäder AB

Finnvedsbostäder AB är Värnamos kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar nästan 2 800 lägenheter och lokaler i Värnamo kommun, såväl i centralorten som på de mindre orterna.

Finnvedsbostäder AB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Värnamo Energi AB

Värnamo Energi levererar energi och IT-kommunikation till cirka
15 000 kunder i kommunen. Koncernen har verksamhet inom elhandel, värme (fjärrvärme i tätorterna), fibernät för bredband och TV, elnät och vindkraft.

Värnamo Energi AB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB äger fastigheten Gummifabriken.

Gummifabriken är en historisk arkitektritad arena full med evenemang, aktiviteter och konferenser.

En mötesplats för tillväxt där olika verksamheter som bibliotek, biograf, restaurang, näringsliv och Campus skapar kreativa möten.

Gummifabrikens webbplats. Länk till annan webbplats.

Organisationsschema Värnamo Stadshus AB

Värnamo kommun äger bolaget Värnamo Stadshus AB. Värnamo Stadshus AB äger tre dotterbolag, Finnvedsbostäder AB, Värnamo kommunala Industrifastigheter AB och Värnamo Energi AB. Värnamo Energi AB äger i sin tur två dotterbolag Värnamo Energi Produktion AB och Värnamo Elnät AB.

Stiftelser

Stiftelsen Folkets Park

Värnamo kommun äger Folkparken i Värnamo och Stiftelsen Folkets Park bedriver verksamheten ideellt. Folkets Park arrangerar barn-, ungdoms- och familjeunderhållning samt andra aktiviteter under sommarsäsongen.

Folkets Parks webbplats. Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Forshedabadet

Stiftelsen driver ett utomhusbad i Forsheda med en bassäng som är 25 gånger 25 meter och en friliggande lek- och plaskbassäng för barn. Badet är öppet maj till och med augusti.

Stiftelsen Solgården

Solgården är en samlingslokal som ligger invid sjön Hindsen två kilometer från Bor och 12 kilometer från Värnamo. Här finns också grönytor, grillplats och badplats.

Solgårdens webbplats. Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Åminne bruk

Stiftelsen ska bevara och vårda industriminnet Åminne bruk samt driva ett aktivt och levande industrimuseum över järnhantering i ett småländskt perspektiv.

Åminne bruks webbplats. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 november 2022