Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Bolag och stiftelser

På denna sida hittar du information om kommunala bolag och stiftelser.

 

Kommunala bolag

Värnamo Stadshus AB

Värnamo Stadshus AB är ett holdingbolag, som ägs till 100 procent av Värnamo kommun. Bolaget bildades när kommunen genomförde en koncernbildning av sina helägda bolag. Hela Värnamo kommuns aktieinnehav i Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB överfördes då till Värnamo Stadshus AB.

Finnvedsbostäder AB

Finnvedsbostäder AB är Värnamos kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar mer än 2 400 lägenheter och lokaler i Värnamo kommun, såväl i centralorten som på de mindre orterna.

Finnvedsbostäder AB:s webbplats.länk till annan webbplats

Värnamo Energi AB

Värnamo Energi levererar energi till drygt 14 000 kunder främst Värnamo tätort. Verksamheten bedrivs inom områdena elhandel, värme, kommunikation, gas, energitjänster, elnät och vindkraft.

Värnamo Energi AB:s webbplatslänk till annan webbplats

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB äger fastigheten Gummifabriken.

Gummifabrikens webbplats.länk till annan webbplats

Stiftelser

Stiftelsen Borgen

Friluftsgården Borgen, i Alandsryd strax norr om Värnamo, ägs av en stiftelse med Värnamo kommun som huvudman. Den drivs genom ideellt arbetande medlemmar i OK Stigen och Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Värnamo.

Borgens webbplats.länk till annan webbplats

Stiftelsen Folkets Park

Värnamo kommun äger Folkparken i Värnamo och Stiftelsen Folkets Park bedriver verksamheten ideellt. Folkets Park arrangerar barn-, ungdoms- och familjeunderhållning samt andra aktiviteter under sommarsäsongen.

Folkets Parks webbplats.länk till annan webbplats

Stiftelsen Forshedabadet

Stiftelsen driver ett utomhusbad i Forsheda med en bassäng som är 25 gånger 25 meter och en friliggande lek- och plaskbassäng för barn. Badet är öppet maj till och med augusti.

Stiftelsen Solgården

Solgården är en samlingslokal som ligger invid sjön Hindsen två kilometer från Bor och 12 kilometer från Värnamo. Här finns också grönytor, grillplats och badplats.

Solgårdens webbplats.länk till annan webbplats

Senast granskad:
2019-07-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp