Revisorer

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen.

Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder och förvaltningar, och samordnar lekmanna­revisionen av kommunens bolag och stiftelser.

Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut och på ett bra sätt. Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamhet.

Ledamöter i kommunrevisionen

1 januari 2023–30 juni 2027

Susanne Andersson (S), ordförande

Östen Sjölin (M), vice ordförande

Margaretha Fransson (M)

Leif Nygren (C)

Lennart Swerlander (KD)

Karl-Magnus Svensson (L)

Tero Hedin Väisänen (S)

Lilly Modig (S)

Jörgen Kärrman (SD)

Rapporter från kommunrevisionen

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 december 2023