Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Revisorer

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder och förvaltningar, och samordnar lekmanna­revisionen av kommunens bolag och stiftelser.

Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut och på ett bra sätt. Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamhet.

Ledamöter i kommunrevisionen

1 januari 2019 - 30 juni 2023

Anders Berglund (S), ordförande, s.el.anders@telia.com

Leif Nygren (C)

Jan-Olof Karlsson (C)

Thomas Lundkvist (M)

Lennart Swerlander (KD) Vice ordförande

Karl-Magnus Svensson (L)

Håkan Bengtsson (S)

Lilly Modig (S)

Ingvar Strand (SD)

Rapporter från kommunrevisionen

2019

Granskning av årsbokslut och årsredovisning för 2019PDF

Grundläggande granskning 2019PDF

Granskning av styrning och kontroll av underhållsbehovetPDF

Översiktlig granskning av delårsbokslut per den 31 augusti 2019PDF

Granskning av löneprocessenPDF

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbetePDF

Granskning av IT-säkerhetPDF

Granskning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning av placerade barnPDF

Uppföljning av tidigare granskningarPDF

2018

Förstudie – utveckling av antalet medarbetarePDF

Granskning av elevhälsanPDF

Granskning av intern kontroll kopplat till mutor och oegentligheterPDF

Granskning av räddningstjänstenPDF

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens styrning och uppföljning av livsmedels-, miljö-och hälsoskyddstillsynenPDF

Granskning av årsredovisning/årsbokslut per den 31 december 2018PDF

Granskning av delårsbokslut per den 30 juni 2018PDF

Granskning av kompetensförsörjningPDF

Granskning av investeringsprocessenPDF

2017

Granskning av bokslut och årsredovisning för 2016.PDF

Granskning av grundskolans ledningsfunktion.PDF

Granskning av hemsjukvård.PDF

Granskning av kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkt samt planering för reservvatten.PDF

2016

Granskning av drift och skötsel av fritids- och idrottsanläggningar.PDF

Uppföljning av granskningsrapport om kommunens personalförsörjning.PDF

Granskning av krisledningsorganisation och beredskap.PDF

Granskning av kvalitet inom särskilt boende för äldre.PDF

Granskning av servicenämnden.PDF

Uppföljning av tidigare granskningar.PDF

Översiktlig granskning av delårsrapport.PDF

Senast granskad:
2020-04-17

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp