Revisorer

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen.

Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder och förvaltningar, och samordnar lekmanna­revisionen av kommunens bolag och stiftelser.

Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut och på ett bra sätt. Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamhet.

Ledamöter i kommunrevisionen

1 januari 2023–30 juni 2027

Susanne Andersson (S), ordförande

Östen Sjölin (M), vice ordförande

Margaretha Fransson (M)

Leif Nygren (C)

Lennart Swerlander (KD)

Karl-Magnus Svensson (L)

Tero Hedin Väisänen (S)

Lilly Modig (S)

Jörgen Kärrman (SD)

Rapporter från kommunrevisionen

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2024