Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Förvaltningar

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Kulturförvaltningen
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Medborgarförvaltningen
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Omsorgsförvaltningen
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Serviceförvaltningen
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet

Förvaltningar

Värnamo kommun har förutom kommunstyrelsen sju nämnder med ett eller flera ansvarsområden.

Till varje nämnd hör en förvaltningsorganisation med anställda medarbetare som utför det arbete som politikerna inom de olika verksamhetsområdena fattat beslut om.

Förvaltningens uppdrag är också att utreda ärenden och ta fram underlag som ska hjälpa politikerna inför att de ska fatta beslut.

Kommundiektören är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Senast ändrad 16 februari 2022