Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen arbetar med frågor som hör till omsorgsnämnden och inom verksamhetsområdet äldre- och funktionshinderomsorg samt kommunal hemsjukvård.

Omsorgsförvaltningen styrs av och verkställer beslut som tas av politikerna i omsorgsnämnden när det gäller insatser som rör äldre, personer som har en funktionsnedsättning och/eller hemsjukvård.

Förvaltningen styrs av team för ledning och styrning som består av omsorgschef, verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, avdelningschef för kvalitet och utveckling samt avdelningschef för administration/ekonomi. Teamet är en strategisk grupp som hanterar övergripande strategiska frågor för förvaltningen.

Det finns dessutom ett verksamhetsledningsteam som är den direkta länken ut till verksamheterna. Detta team leds av verksamhetschefen och den biträdande verksamhetschefen.

Centralt placerade i Stadshuset finns en stab med personal som fungerar som stöd till chefer i organisationen.

Kontakt omsorgsförvaltningen

Chef för omsorgsförvaltningen

Sandra Viktorin, förvaltningschef

sandra.viktorin@varnamo.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 mars 2024