Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och landstingsfullmäktigevalen). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organsation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige  bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter.

Välkommen till fullmäktiges sammanträden

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i Värnamo Nyheter, Tidningen Finnveden samt anslås på kommunens anslagstavla i kommunhuset.

Kommunfullmäktige sammanträder sista torsdagen i månaden kl. 18.00 i fullmäktigesalen i Stadshuset. Vilka ärenden som ska behandlas kan du se i förväg på ärendelistan här på webbplatsen.

Du kan följa sammanträdena direkt via webb-tv på kommunens webbplats och i Värnamo Närradio på 98,1 mhz.

Senast granskad:
2020-08-04

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp