Kommunfullmäktige

Ledamöter, KF
Kommunfullmäktige (KF) har 51 ledamöter.
Sammanträdesdagar, KF
Kommunfullmäktige (KF) sammanträder som regel sista torsdagen i månaden, men har uppehåll under juli.
Ärendelistor, KF
Kommunfullmäktige (KF) sammanträder i regel sista torsdagen i månanden.
Protokoll, KF
Här finns protokoll från kommunfullmäktiges (KF) sammanträden.
Webb-tv
Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt i webb-tv eller se dem i efterhand.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organsation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige  bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter.

Välkommen till fullmäktiges sammanträden

Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i Värnamo Nyheter, Tidningen Finnveden samt anslås på kommunens anslagstavla i kommunhuset.

Kommunfullmäktige sammanträder sista torsdagen i månaden kl. 18.00 i fullmäktigesalen i Stadshuset. Vilka ärenden som ska behandlas kan du se i förväg på ärendelistan här på webbplatsen.

Följ sammanträdena direkt

Du kan följa sammanträdena direkt via Värnamo Närradio på 98,1 mhz.

Du kan också se sammanträdet på vår webbplats, se mer på sidan Webb-tv.

Senast ändrad 12 januari 2023