Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Kommunstyrelsen

Ledamöter, KS
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder i regel två gånger per månad.
Sammanträdesdagar, KS
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder som regel två tisdagar i månaden.
Ärendelistor, KS
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder som regel första och tredje tisdagen i månaden. Kommunstyrelsens ledamöter utgör också budgetberedning.
Protokoll, KS
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder som regel första och tredje tisdagen i månaden. Protokollen blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats. Kommunstyrelsens ledamöter utgör också budgetberedning.

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och fördelas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige.

Tekniska utskottet

Tidigare hade Värnamo kommun en teknisk nämnd. Nu finns i stället det tekniska utskottet som består av ledamöter från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd

Krisledningsnämnd är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med reglemente för krisledningsnämnd i Värnamo.

Ordföranden bedömer, efter samråd, när nämnden skall träda i funktion.

Kommunstyrelsen (KS) sammanträder som regel två tisdagar i månaden.

2022

18 januari

8 februari

22 februari

8 mars

22 mars

5 april

19 april

3 maj

17 maj

7 juni

21 juni

16 augusti

6 september

20 september

4 oktober

18 oktober

1 november

15 november

6 december

20 december

Senast ändrad 14 juli 2022