Kommunala råd

Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en samverkansgrupp med representanter från kommunen och polisen.
Folkhälsorådet
Folkhälsorådet är en samverkansgrupp som arbetar över sektorsgränser för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen.
Pensionärsrådet
I Värnamo kommun finns ett kommunalt pensionärsråd med företrädare för kommunala nämnder och olika pensionärsorganisationer. Pensionärsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.
Tillgänglighetsrådet
I Värnamo kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd med företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och funktionshinderföreningar i kommunen.

De kommunala råden i Värnamo har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder. I råden deltar valda representanter för olika intressegrupper och föreningslivet.

Senast ändrad 14 juli 2022