Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Tillgänglighetsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd med företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och funktionshinderföreningar i kommunen.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från funktionshinderrörelsen utses av respektive funktionshinderorganisation. Omsorgsnämnden beslutar vilka organisationer som ska erbjudas att vara representerade i rådet.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till dataskyddsförordningen (GDPR). Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Tillgänglighetsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

Sammanträdesdagar 2020

26 februari klockan 15-17

27 maj klockan 15-17 (Inställt)

30 september klockan 15-17

25 november klockan 15-17


Protokoll 2020

Protokoll från tidigare år

Senast granskad:
2020-08-04

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp