Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Tillgänglighetsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd med företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och funktionshinderföreningar i kommunen.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från funktionshinderrörelsen utses av respektive funktionshinderorganisation. Omsorgsnämnden beslutar vilka organisationer som ska erbjudas att vara representerade i rådet.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till dataskyddsförordningen (GDPR). Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Tillgänglighetsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

Sammanträdesdagar 2022

9 februari klockan 15.00-17.00

11 maj klockan 15.00-17.00

14 september klockan 15.00-17.00

9 november klockan 15.00-17.00

Protokoll 2022

Protokoll från tidigare år

Kontakt tillgänglighetsrådet

Ordförande

Glenn Lund

070-682 05 17

glenn.lund@politiker.varnamo.se

Mer information

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022