Tillgänglighetsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt tillgänglighetsråd med företrädare för kommunala nämnder, kommunstyrelsen och funktionshinderföreningar i kommunen.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från funktionshinderrörelsen utses av respektive funktionshinderorganisation. Omsorgsnämnden beslutar vilka organisationer som ska erbjudas att vara representerade i rådet.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till dataskyddsförordningen (GDPR). Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Tillgänglighetsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

Sammanträdesdagar 2024

21 februari kl. 15.00 - 17.00

15 maj kl. 14.00 - 16.00

4 september kl. 14.00 - 16.00

13 november kl. 14.00 - 16.00

Protokoll 2024

Protokoll från tidigare år

Kontakt tillgänglighetsrådet

Ordförande

Filip Wihrén Andersson

070-883 61 16

filip.wihren.andersson@politiker.varnamo.se

Mer information

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 21 februari 2024