Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Pensionärsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt pensionärsråd med företrädare för kommunala nämnder och olika pensionärsorganisationer. Pensionärsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör pensionärer. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från pensionärsföreningarna utses av respektive förening.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till dataskyddsförordningen (GDPR).

Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Sammanträdesdagar 2022

16 februari klockan 9.30-11.30

18 maj klockan 9.30-11.30

21 september klockan 9.30-11.30

16 november klockan 9.30-11.30

Protokoll 2022

Protokoll från tidigare år

Kontakt pensionärsrådet

Ordförande

Glenn Lund

070-682 05 17

glenn.lund@politiker.varnamo.se

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022