Pensionärsrådet

I Värnamo kommun finns ett kommunalt pensionärsråd med företrädare för kommunala nämnder och olika pensionärsorganisationer. Pensionärsrådet sammanträder som regel fyra gånger per år.

I rådet diskuteras övergripande frågor som berör pensionärer. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöter och ersättare från pensionärsföreningarna utses av respektive förening.

Namn på enskilda personer som inte ingår i rådet eller tillhör förvaltningen har i förekommande fall tagits bort och ersatts med NN med hänvisning till dataskyddsförordningen (GDPR).

Originalprotokollen finns på omsorgsförvaltningen.

Sammanträdesdagar 2024

2024-02-21 kl. 09.00-11.30

2024-05-15 kl. 09.00-11.30

2024-09-04 kl. 09.00-11.30

2024-11-13 kl. 09.00-11.30

Protokoll 2024

Protokoll från tidigare år

Kontakt pensionärsrådet

Ordförande

Filip Wihrén Andersson

070-883 61 16

filip.wihren.andersson@politiker.varnamo.se

Mer information

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 21 februari 2024