Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Vision och framtidsidéer

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Vår vision och värdegrund
Värnamo vill växa, och år 2035 vill vi vara 40 000 invånare. Men vi vill växa på rätt sätt. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.
Agenda 2030 och hållbar utveckling
Digitalisering, Framtidsprojekt, Omvärldsanalys, Samarbetsprojekt
Framtidsprojekt
Hälsosam uppväxt i Värnamo, Höghastighetsjärnväg, Klimatsmart stadsbusstrafik, Sydsvenska krysset, Campus Värnamo, LONA-projekt
Samarbetsprojekt
Värnamo kommun samarbetar med andra aktörer i flera projekt. Här kan du läsa om några av dem.
Digitalisering
Digitalisering genomsyrar stora delar av samhällsdebatten. Allt ifrån vård, skola och offentlig förvaltning ska digitaliseras och snabbt ska det gå.
Omvärldsanalys
Vilka omvärldsfaktorer påverkar långsiktigt Värnamo kommuns förutsättningar att vara en trygg och attraktiv kommun som växer på ett hållbart sätt?

Vision

Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035.

Här finns möjligheter att växa som människa. Möjlighet till utbildning, attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv.

Här räknas alla. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika kompetenser och erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun där man kan påverka och vara delaktig i utvecklingen.

Värnamo 2035

40 000 invånare

Som många av Sveriges kommuner har vi en demografisk utmaning. Värnamos demografi med en lägre andel invånare 20-64 år gör inflyttning extra viktigt för balans och skatteunderlag. Under 2018 växte kommunen med 222 invånare. Byggprojekt med flerbostadshus pågår på flera platser, och fler planeras.

2035

Tidsperspektivet 20 år är tillräckligt långt för att kunna påverka genom politiska beslut, och tillräckligt kort för att planera övergripande och göra prognoser.

Värnamo kommuns översiktsplan synkas med visionsåret.

Värdegrund

Oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att:

  • sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum
  • ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva
  • samverka och ta tillvara varandras kompetenser
  • respektera varandras åsikter, roller och funktioner
  • verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet.
Kriterierna för våra mål

En mänsklig tillväxtkommun präglas av

Hållbarhet - alla räknas och varje människa är en tillgång – kommunens utveckling präglas av långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration.

Attraktivitet - här ska finnas möjlighet att växa som människa, möjlighet till utbildning och föreningsliv, boende och arbete.

Tillväxt - en kommun som växer och välkomnar fler medborgare och verksamheter.

Trygghet - en mänsklig kommun som möter medborgaren med trygg omsorg och stöd

Senast ändrad 01 december 2022