Vision och framtidsidéer

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Vår vision och värdegrund
Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.
Agenda 2030 och hållbar utveckling
Digitalisering, Framtidsprojekt, Omvärldsanalys, Samarbetsprojekt
Värnamo kommuns koldioxidbudget
Digitalisering, Framtidsprojekt, Omvärldsanalys, Samarbetsprojekt
Framtidsprojekt
Hälsosam uppväxt i Värnamo, Höghastighetsjärnväg, Klimatsmart stadsbusstrafik, Sydsvenska krysset, Campus Värnamo, LONA-projekt
Samarbetsprojekt
Värnamo kommun samarbetar med andra aktörer i flera projekt. Här kan du läsa om några av dem.
Digitalisering
Digitalisering genomsyrar stora delar av samhällsdebatten. Allt ifrån vård, skola och offentlig förvaltning ska digitaliseras och snabbt ska det gå.
Omvärldsanalys
Vilka omvärldsfaktorer påverkar långsiktigt Värnamo kommuns förutsättningar att vara en trygg och attraktiv kommun som växer på ett hållbart sätt?
Årets tillväxtprofil
Digitalisering, Framtidsprojekt, Omvärldsanalys, Samarbetsprojekt

Vision

Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen.

Visionen om den mänskliga tillväxtkommunen handlar om att alla räknas och varje människa är en tillgång. Kommunens utveckling ska präglas av långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration.

Värdegrund

Oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att:

  • sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum
  • ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva
  • samverka och ta tillvara varandras kompetenser
  • respektera varandras åsikter, roller och funktioner
  • verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet.

En mänsklig tillväxtkommun präglas av

Hållbarhet - alla räknas och varje människa är en tillgång – kommunens utveckling präglas av långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration.

Attraktivitet - här ska finnas möjlighet att växa som människa, möjlighet till utbildning och föreningsliv, boende och arbete.

Tillväxt - en kommun som växer och välkomnar fler medborgare och verksamheter.

Trygghet - en mänsklig kommun som möter medborgaren med trygg omsorg och stöd

Senast ändrad 25 augusti 2023