Digitalisering

Värnamo kommun arbetar med digitalisering på olika sätt. Vi tror att digitalisering är nödvändigt för att klara kommunens grunduppdrag, att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Värnamobor och företag.

Värnamo kommun har tagit fram en plan för digital förnyelse 2023-2025 och definierar digitalisering som verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automation och innovation.

  • Automation som innebär att vi effektiviserar det vi redan gör.
  • Innovation betyder att vi utforskar nya möjligheter att möta behov och efterfrågan i vardagen.

Varje verksamhet ansvarar för att ta vara på de möjligheter digitaliseringen erbjuder och för att säkerställa att det ger effekt och nytta.

Plan för digital förnyelse ger oss en gemensam målbild som hjälper oss att ställa om och nyttja digitaliseringens möjligheter.

Exempel på digitalisering i Värnamo kommun

Internet of Things (IoT)

Värnamo kommun driver IoT-utveckling tillsammans med länets övriga kommuner, Region Jönköping, kommunala bolag och kommunalförbund.

Läs mer om IoT-initiativ i kommunen och länet på webbplatsen Internet of things i Jönköpings län. Länk till annan webbplats.

Vattennivåerna i Lagan och Storån

Med hjälp av sensorer håller teknik- och fritidsförvaltningen koll på när vattnet stiger i Lagan i Värnamo och Storån i Forsheda. Mätdata hjälper oss att göra förebyggande åtgärder och att få förståelse för hur vattennivåerna påverkar oss.

Läs mer och se vattennivåerna på sidan Vattennivån i Lagan och Storån på sidan Vattennivån i Lagan och Storån.

Uträtta dina ärenden digitalt

Du kan beställa, boka, anmäla och ansöka via kommunens olika e-tjänster. På "Mina sidor" kan du logga in och följa dina ärenden eller skapa nya.

Se alla e-tjänster på sidan E-tjänster och blanketter.

Följ dina ärenden på sidan Mina sidor. Länk till annan webbplats.

GIS och 3D

Ett geografiskt informationssystem, GIS, används för att samla in, lagra och presentera lägesbunden information, det vill säga information som går att lokalisera till en plats.

Läs mer på sidan Gis och 3D.

Välfärdsteknik

Kommunen gör en förstudie för att undersöka olika tekniker som kan underlätta omvårdnadsarbetet och göra det mer effektivt. Syftet är att lära oss mer om tekniken och att utvärdera hur vi kan förvänta oss att tekniken gör arbetet effektivare.

Effektivare processer

Vi gör en förstudie om hur vi kan minska administrativa arbetsuppgifter och därmed frigöra tid för medarbetare. Den tiden kan vi i stället lägga på komplexa uppgifter som tillför mer nytta för medborgarna. Syftet är både att öka kvaliteten och att bli mer effektiva.

Digital arbetsplats

En digital arbetsplats ska stötta en bra och effektiv arbetsdag. Därför genomför vi studier och konkreta åtgärder för att se till att medarbetarna i Värnamo kommun har smidiga, moderna och tillförlitliga arbetsverktyg.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 augusti 2023