Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Digitalisering

Digitalisering genomsyrar stora delar av samhällsdebatten. Allt ifrån vård, skola och offentlig förvaltning ska digitaliseras och snabbt ska det gå.

Digitalisering av kommunen kommer att möjliggöra en effektivisering inom flera verksamheter samtidigt som den möjliggör en förbättrad service till invånarna.

Att digitalisera är nödvändigt för att klara vårt grunduppdrag, att leverera bästa möjliga välfärd, service och tjänster till Värnamobor, företag och besökare, detta med god insyn och hög tillgänglighet.

Vad är digitalisering och vilket ledarskap skapar mest framgång på den snabbföränderliga digitala arenan?

Digital transformation är en nödvändighet för alla företag och organisationer idag och det behövs överallt – från marknadsföring och affärsutveckling till interna processer och företagskultur. För att lyckas krävs innovation och ständigt lärande.

Teknik är en möjliggörare men det är i kombination med samhällstrender och användarbeteenden som förändringen sker.

Plan för digitalisering

Värnamo kommun har tagit fram en plan för digitalisering 2019-2022. Planen syftar till att definiera och beskriva kommunens centrala strategier för att stödja verksamheternas förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Några exempel på digitalisering i Värnamo kommun

Digital Miljöutbildning

Värnamo kommun är initiativtagare och delaktiga i framtagandet av en internutbildning som syftar till att ge kommunanställda grundläggande miljökunskap. Projektet delfinansieras av Digitaliseringsrådet Jönköpings län och pågår 2018-2020.

Skolmatsapp

Elever i grundskolan och gymnasiet samt deras vårdnadshavare kan se dagens skolmat i en så kallad ”app” för smartphones (eller pekskärmstelefoner om man föredrar det ordet).

Sök ‘Skolmaten’ i respektive appbutik, ladda ner och installera appen och sök efter din skola (görs en gång) så ser du dagens skolmat – varje dag! Lägg upp den som widget på startmenyn så behöver du inte ens öppna den varje dag utan informationen syns direkt.

GIS och 3D

Ett geografiskt informationssystem, GIS, är ett system som används för att samla in, lagra och presentera lägesbunden information, det vill säga information som går att lokalisera till en plats. Läs mer om GIS och 3D

Alla på banan

Projektet "Alla på banan" är ett kommunövergripande digitaliseringsprojekt. Syftet med projektet är att höja kompetensnivån och på så sätt skapa en modern och attraktiv arbetsplats.

En grundinställning i projektet är att insatserna ska vara till hjälp och stöd i verksamheterna. I verktyg för digitala möten samt Office-paketet (främst e-post och kalender) finns en väldigt stor potential som väntar på att utnyttjas mer.

Följande digitala portaler når du via "Mina sidor"

E-tjänstportalen

Här hittar du de flesta av våra e-tjänster.

IST Förskola

Här ansöker du till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Dexter

För vårdnadshavare och elever. Se betyg, schema, närvaro. Anmäl frånvaro. Se underlag för bland annat omdöme och utvecklingssamtal.

Anmälan simhallens aktiviteter

Boka en plats i sport- och simhallens aktiviteter.

Boka idrottsanläggningar och sporthallar

Boka tid i kommunens idrottsanläggningar och sporthallar.

Bibliotekskatalogen

Sök böcker, film, musik med mera i bibliotekets katalog. Reservera eller låna om. Du kan också beställa lånekort.

Beställa tolk på nätet

Beställ tolk för till exempel besök på sjukhus, hos polisen, arbetsförmedlingen och kommunens verksamheter.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022