Samarbetsprojekt

Värnamo kommun samarbetar med andra aktörer i flera projekt. Här kan du läsa om några av dem.

Regional och kommunal utveckling

Att visa upp vad alla vi aktörer gör, tillsammans och enskilt, ur ett regionalt utvecklingsperspektiv har många fördelar. Det skapar en tydlig bild över vad regionen och dess tretton kommuner är bra på men också vilka områden, tematiska eller geografiska, som behöver stärkas upp med insatser för att vi ska nå målen i de strategier som gäller för vårt län. Möjligheterna till samverkan och ännu fler gemensamma insatser ökar. I den regionala utvecklingsstratgin finns fyra prioriterade områden

  • Arbetsmarknad och näringsliv
  • Livsmiljö och hälsa
  • Samhällsplanering
  • Kunskap och innovation

Du kan se insatser som pågår, resultat som uppnåtts samt strategier och handlingsplaner finns samlade på Region Jönköpings läns webbplats. Länk till annan webbplats.

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo - GGVV

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har många gemensamma angelägenheter och fungerar väl ihop. Näringslivskulturen, drivkraften att jobba och tjäna pengar, den välkända småföretagarandan och småskaligheten präglar bygden. Regionen har en varierad och expansiv arbetsmarknad. Basen är ett antal små och medelstora företag inom olika branscher. Tillverkningsindustrin sysselsätter fortfarande flest, cirka 33 procent av arbetsstyrkan, medan vård och omsorg står för 19 procent och handel och kommunikation för 18 procent.

Gnosjöregionen

Näringslivet i regionen samarbetar och marknadsför sig som Gnosjöregionen.

Gnosjöregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Entreprenörsregionen

Entreprenörsregionen är ett samarbetsprojekt mellan elva kommuner i Hallands, Kronobergs och Jönköpings län. Ett samarbete som syftar till att skapa tillväxt i regionen. Kommuner som ingår i Entreprenörsregionen är Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Hylte, Halmstad, Laholm och Tranemo.

Entreprenörsregionen, som ligger i västra Småland och södra Halland, har ett geografiskt strategiskt bra läge. Det ligger mellan två storstadsregioner, Göteborg och Öresund och i en radie av 200 km från regionens mittpunkt finns 3,5 miljoner människor. Entreprenörsregionen utgör en del av den befolkningsmässiga och industriella tyngdpunkten i Norden. Deltagande kommuner är Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Älmhult, Markaryd, Ljungby, Hylte, Halmstad, Laholm och Tranemo.

Powerpointpresentation om Entreprenörsregionen Pdf, 4 MB.

E-utvecklingsrådet i Jönköpings län

E-utvecklingsrådet ska aktivt arbeta med e-förvaltningsområdet i Jönköpings-regionen i syfte att öka nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.

Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län

Värnamo kommun har tillsammans med elva andra kommuner länet startat ett gemensamt e-arkiv, FREDA (F-län regionalt digitalt arkiv) i samarbete med region Jönköpings län.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 maj 2022