Framtidsprojekt

Hälsosam uppväxt i Värnamo
Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun (HUV) är ett hälsoprojekt. Visionen med HUV är att alla barn och unga i Värnamo kommun ska ha en hälsosam och aktiv vardag.
Höghastighetsjärnväg
Den 5 april 2020 togs ett historiskt handslag mellan Sverigeförhandlingen och Värnamo kommun, det första i Sverigeförhandlingen om höghastighetståg genom södra Sverige.
Sydsvenska krysset
Sydsvenska krysset är samlingsnamnet för området som innefattar drygt 110 hektar mark i och omkring trafikplatsen för E4 och väg 27. Området ligger centralt i regionen och med ett väl utvecklat trafiksystem.

Mer information om Framtidsprojekt

Senast ändrad 14 juli 2022