Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Höghastighetsjärnväg

Den 5 april togs ett historiskt handslag mellan Sveriförhandlingen och Värnamo kommun, det första i Sverigeförhandlngen om höghastighetståg genom södra Sverige.

Landets första höghastighetsjärnväg ska därmed gå genom Småland via Värnamo. Kommunen förbinder sig samtidigt att bygga bostäder och medfinansiera den nya järnvägen.

Avtal om station, medfinansiering och bostäder

Avtalsförslaget mellan Värnamo kommun och Sverigeförhandlingen innebär bland annat att Värnamo medfinansierar höghastighetsbanan med 31,5 miljoner kronor och att stationen får ett perifert läge vid Sydsvenska krysset.

Den nya järnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg.

Pressträffen den 5 april webbsändes på Värnamo kommuns webbplats varnamo.se, direktlänk till sändningen .

Bra att veta om Sverigebygget, höghastighetsbanan och raka spåret

Finanisering

Höghastighetsbanan är en del av det skå kallade Sverigebygget, som ska finansieras av staten, regionerna, kommunen och det privata näringslivet. Ju större nytta, desto större insats förväntas från kommunerna.

Sydsvenska krysset

Om Sverigeförhandlingen och slutligen riksdagen bestämmer sig för att lägga en station i Värnamo, vill kommunen placera den nära Bredasten. Med tanke på Värnamos strategiska läge i krysset mellan kust-till-kust-banan och den nord-sydliga Jönköping-Halmstad-järnvägen hoppas man också få en serviceverkstad för tågen i Värnamo. Detta skulle innebära hundratals nya arbetstillfällen.

Detta är Sverigebygget

En historisk, långsiktig investering i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Tanken är att knyta ihop landet och stärka förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Ökat bostadsbyggande ska skapa möjlighet för fler att etablera sig på bostadsmarknaden. I paketet ingår också ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Förhandlingspersonerna, ”Sverigeförhandlarna”, HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman är utsedda av regeringen för att leda arbetet. Fokus ligger på hur det skapas mest nytta, till exempel för bostadsbyggande och arbetsmarknad.

Åtgärdsvalsstudier, ÅVS

Parallellt med att samla fakta utför Trafikverket ett antal så kallade åtgärdsvalsstudier. Det är en metod som används tidigt i ett planeringsskede. En ÅVS som är viktig för Värnamo är den som handlar om ”Växjö västra – Värnamo höghastighetsstation”. Den ska utreda hur resenärer på bästa sätt ska ta sig från till exempel Växjö till en tänkt station i Värnamo för vidare resa norr- eller söderut.

Senast granskad:
2019-11-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp