Höghastighetsjärnväg

Den 5 april 2020 togs ett historiskt handslag mellan Sverigeförhandlingen och Värnamo kommun, det första i Sverigeförhandlingen om höghastighetståg genom södra Sverige.

Landets första höghastighetsjärnväg ska därmed gå genom Småland via Värnamo. Kommunen förbinder sig samtidigt att bygga bostäder och medfinansiera den nya järnvägen.

Avtal om station, medfinansiering och bostäder

Avtalsförslaget mellan Värnamo kommun och Sverigeförhandlingen innebär bland annat att Värnamo medfinansierar höghastighetsbanan med 31,5 miljoner kronor och att stationen får ett perifert läge vid Sydsvenska krysset.

Den nya järnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg.

Pressträffen den 5 april webbsändes här på kommunens webbplats.

Bra att veta om Sverigebygget, höghastighetsbanan och raka spåret

Finansiering

Höghastighetsbanan är en del av det skå kallade Sverigebygget, som ska finansieras av staten, regionerna, kommunen och det privata näringslivet. Ju större nytta, desto större insats förväntas från kommunerna.

Sydsvenska krysset

Om Sverigeförhandlingen och slutligen riksdagen bestämmer sig för att lägga en station i Värnamo, vill kommunen placera den nära Bredasten. Med tanke på Värnamos strategiska läge i krysset mellan kust-till-kust-banan och den nord-sydliga Jönköping-Halmstad-järnvägen hoppas man också få en serviceverkstad för tågen i Värnamo. Detta skulle innebära hundratals nya arbetstillfällen.

Detta är Sverigebygget

En historisk, långsiktig investering i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Tanken är att knyta ihop landet och stärka förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Ökat bostadsbyggande ska skapa möjlighet för fler att etablera sig på bostadsmarknaden. I paketet ingår också ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka. Förhandlingspersonerna, de så kallade Sverigeförhandlarna, HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman är utsedda av regeringen för att leda arbetet. Fokus ligger på hur det skapas mest nytta, till exempel för bostadsbyggande och arbetsmarknad.

Åtgärdsvalsstudier, ÅVS

Parallellt med att samla fakta utför Trafikverket ett antal så kallade åtgärdsvalsstudier. Det är en metod som används tidigt i ett planeringsskede. En ÅVS som är viktig för Värnamo är den som handlar om ”Växjö västra – Värnamo höghastighetsstation”. Den ska utreda hur resenärer på bästa sätt ska ta sig från till exempel Växjö till en tänkt station i Värnamo för vidare resa norr- eller söderut.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022