Sydsvenska krysset

Sydsvenska krysset är samlingsnamnet för området som innefattar drygt 110 hektar mark i och omkring trafikplatsen för E4 och väg 27. Området ligger centralt i regionen och med ett väl utvecklat trafiksystem.

Bredasten

Området omfattar totalt cirka 100 hektar varav cirka 50 hektar i dag är grovplanerat. Området är planlagt och utbyggt med gator samt VA och exploateras nu i snabb takt med olika verksamheter. Med byggstart sommaren 2020 kommer verksamhetsområdet att utökas söderut. Inom två år kommer vi att kunna erbjuda ytterligare ca 30 hektar grovplanerad mark.

EN 3 Värnamo

Handels- och verksamhetsområde omfattande cirka 13 hektar. Området ägs och hanteras av PEAB och har nyligen berikats med en fullservicestation.

Servicecentrat idag

Förutom diverse verksamheter som i dag finns och byggs inom området hanterar området redan idag en väl utbyggd service med flera tankställen, hamburger­restauranger, restaurang och hotell.

Ca 30 företag finns redan etablerade och det finns plats för fler.

Välkommen till skyltläget vid trafikplatsen för E4 och väg 27!

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022