Agenda 2030 och hållbar utveckling

Värnamo kommun ska främja en hållbar utveckling för att inte äventyra den nuvarande eller kommande generationers möjlighet till en hälsosam och god livsmiljö.

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet, långsiktigt och rättvist. Detta bygger på gränsöverskridande samarbete och en strävan att hitta balans mellan det ekonomiska, ekologiska och sociala perspektivet. Det är först när vi agerar utifrån alla tre perspektiv samtidigt, och tar medvetna beslut baserat på hur vi påverkar helheten, som vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Agenda 2030

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”. Detta sa Ban Ki-moon, FN:s dåvarande generalsekreterare på FN:s toppmöte i New York 2015 när världens länder antog den agenda som ska leda oss mot en hållbar och rättvis framtid. Agendans 17 globala mål beskriver vad vi gemensamt måste uppnå för att åstadkomma hållbar utveckling i alla länder och för alla människor. Målen är vägledande såväl globalt som lokalt.

Värnamo arbete med hållbar utveckling

Kommunens strategiska arbete med Agenda 2030 handlar om att lyfta hållbarhetsperspektivet och låta det genomsyra alla kommunala verksamheter. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till invånare.

I utförandet handlar det bland annat om vilka krav vi ställer på de varor och tjänster kommunen upphandlar, hur vi planerar staden och att utbilda och inspirera andra att agera hållbart. Det handlar också om att stötta kommunens egna verksamheter så att hållbarhetsfrågorna förs in i den dagliga verksamheten.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 januari 2024