Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Agenda 2030 och hållbar utveckling

Värnamo kommun ska främja en hållbar utveckling för att inte äventyra den nuvarnade eller kommande generationers möjlighet till en hälsosam och god livsmiljö.

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet, långsiktigt och rättvist. Detta bygger på gränsöverskridande samarbete och innefattar områden som mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, demokrati, miljö och naturvård. Det är först när vi ser helheten som vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Agenda 2030

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.” - Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare

På FN:s toppmöte i New York 2015 antog världens länder 17 globala mål och en agenda för att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Målen syftar till att lösa klimatkrisen samt förverkliga de mänskliga rättigheterna. I alla länder. För alla människor. Dessa mål är vägledande såväl internationellt och nationellt som regionalt och lokalt.

Värnamos arbete med hållbar utveckling

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete handlar om att lyfta hållbarhetsperspektivet och låta det genomsyra alla kommunala verksamheter. Arbetet är långsiktigt och riktar sig både till kommunens egna verksamheter och till invånare.

I organisationen handlar arbetet bland annat om vilka krav vi ställer på de varor och tjänster kommunen upphandlar, hur vi planerar staden och att förebygga uppkomsten av avfall. Det handlar också om att stötta kommunens egna verksamheter så att hållbarhetsfrågorna förs in i den dagliga verksamheten.

För kommuninvånarna kan det handla om att arrangera aktiviteter som till exempel Earth hour eller sätta upp laddstolpar för att möjliggöra en fossilfri fordonsflotta.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 oktober 2022