Omvärldsanalys

Vilka omvärldsfaktorer påverkar långsiktigt Värnamo kommuns förutsättningar att vara en trygg och attraktiv kommun som växer på ett hållbart sätt?

Värnamo kommun har tillsammans med Kairos future gjort en omvärldsanalys med denna frågeställning som utgångspunkt.

Vilka trender och förändringar påverkar kommunen på tio års
sikt? Vilken roll har Värnamo kommun i sitt regionala sammanhang?

Genom att vara medvetna om trender som präglar samhällsutvecklingen och dra slutsatser och prioritera så möter vi bättre de utmaningar Värnamo kommun har.

Omvärldsanalys för Värnamo kommun Pdf, 2 MB.

Värnamo kommun gick 2018 vidare med en fördjupande rapport Flytt- och boendestudie. Vilka är Värnamo kommuns viktigaste attraktionsparametrar för vem och varför? Vilka boendedrömmar har Värnamo kommun bäst förutsättningar att matcha? Vilka målgrupper kan kommunen locka och hålla kvar?

 

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022