Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Omvärldsanalys

Vilka omvärldsfaktorer påverkar långsiktigt Värnamo kommuns förutsättningar att vara en trygg och attraktiv kommun som växer på ett hållbart sätt?

Värnamo kommun har tillsammans med Kairos future gjort en omvärldsanalys med denna frågeställning som utgångspunkt.

Vilka trender och förändringar påverkar kommunen på tio års
sikt? Vilken roll har Värnamo kommun i sitt regionala sammanhang?

Genom att vara medvetna om trender som präglar samhällsutvecklingen och dra slutsatser och prioritera så möter vi bättre de utmaningar Värnamo kommun har.

Omvärldsanalys för Värnamo kommunPDF

Värnamo kommun gick 2018 vidare med en fördjupande rapport Flytt- och boendestudie. Vilka är Värnamo kommuns viktigaste attraktionsparametrar för vem och varför? Vilka boendedrömmar har Värnamo kommun bäst förutsättningar att matcha? Vilka målgrupper kan kommunen locka och hålla kvar?

 

Senast granskad:
2019-11-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp