Vår vision och värdegrund

Vår vision

Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen.

Här finns möjligheter att växa som människa. Möjlighet till utbildning, attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv.

Här räknas alla. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika kompetenser och erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun där man kan påverka och vara delaktig i utvecklingen.

Värdegrund

Oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att:

  • sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum
  • ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva
  • samverka och ta tillvara varandras kompetenser
  • respektera varandras åsikter, roller och funktioner
  • verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet.

En mänsklig tillväxtkommun präglas av

Hållbarhet - alla räknas och varje människa är en tillgång – kommunens utveckling präglas av långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration.

Attraktivitet - här ska finnas möjlighet att växa som människa, möjlighet till utbildning och föreningsliv, boende och arbete.

Tillväxt - en kommun som växer och välkomnar fler medborgare och verksamheter.

Trygghet - en mänsklig kommun som möter medborgaren med trygg omsorg och stöd

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 oktober 2023