GIS och 3D

Ett geografiskt informationssystem, GIS, är ett system som används för att samla in, lagra och presentera lägesbunden information, det vill säga information som går att lokalisera till en plats.

Man brukar säga att 80 procent av all information har en geografisk koppling. Exempelvis skolor, vägar, vattenledningar, adresser, brottsstatistik, parker och så vidare. GIS är ett hjälpmedel för att samla in, bearbeta, analysera och presentera denna information. Genom att kombinera information med geografisk läge tillsammans med administrativt data går det att plocka fram till exempel ett beslutsunderlag för allmänhet och politiker.

I kommunen används GIS bland annat till ruttplanering för räddningstjänstens insatstider eller skolskjuts, för att planera var nästa förskola ska ligga eller för att presentera statistik på ett överskådligt sätt.

För att se exempel på vilken information kommunen har i sitt GIS-system och hur det går att presentera den, kan du gå till vår kartportal. Där finns information om bland annat omsorg, miljö och kultur.

Värnamo kommuns kartportal Länk till annan webbplats.

3D

Vi har de senaste åren infört användandet av 3D-visualisering som en del i de beslutsunderlag som vi tillhandahåller åt tjänstemän och handläggare inom kommunens verksamhet.

I planeringen ligger också att i vissa projekt tillhandahålla information även till allmänheten med hjälp av 3D-visualisering.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 11 januari 2024