Kartor, mätningstjänster och GIS

Drönare
Värnamo kommun använder drönare för insamling av bild och filmdata. På denna sida hittar du bland annat information om när vi flyger med drönare och varför.
GIS och 3D
Ett geografiskt informationssystem, GIS, är ett system som används för att samla in, lagra och presentera lägesbunden information, det vill säga information som går att lokalisera till en plats.
Husutstakning och lägeskontroll
Husutstakning innebär att läget av en anläggning eller byggnad märks ut på marken. I en lägeskontroll kontrolleras att det bygglovspliktiga objektet ligger i det läget på fastigheten som bygglovet anger.
Kartor
Här hittar du information om vilka kartor vi har i kommunen samt en del av våra kartor för utskrift.
Koordinatsystem
Från år 2007 används SWEREF 99 13 30 som plansystem och RH 2000 som höjdsystem för all kartproduktion och övrig redovisning av lägesbunden information i Värnamo kommun.
Mätning
Geodataavdelningen utför olika typer av uppdrag inom fältmätning. Ska du till exempel bygga nytt eller bygga om kan du kontakta oss.

Mer information om Kartor, mätningstjänster och GIS

Behöver du en karta över Värnamo kommun eller vill du ha hjälp med andra tjänster inom mätning och geografisk information (GIS)? På denna sida hittar du information om vilka kartor du kan beställa och hur du beställer.

Exempel på kartor och mätningstjänster

  • framställning av baskarta, adresskartor och andra specialkartor.
  • nybyggnadskarta/projekteringskarta som erfordras vid bygglovsansökan för ny- och tillbyggnad samt bygganmälan
  • historiska kartor - finns endast i handritade exemplar för påseende
  • fältmätning och beräkning samt utstakning och lägeskontroll

Att beställa karta

Kartprodukten levereras alltid i pappersformat och vid begäran även i digitalt format (dwg-fil). Underlaget används för att rita in, markera och måttsätta ny- och tillbyggnad i samband med bygglovsansökan eller bygganmälan. Inga ändringar får göras i kartunderlaget och kartan ska lämnas i sin helhet.

Kontrollera alltid att ritningen är skalenlig innan den lämnas in. Det går även att beställa en separat dwg-fil som hjälpmedel i projektering.

Du beställer via vår e-tjänst nedan.

Senast ändrad 14 juli 2022