Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kartor, mätningstjänster och GIS 

Samhällsbyggnadsförvaltningens geodataavdelning kan tillhandahålla olika kartor över Värnamo kommun samt tjänster inom mätning och geografisk information (GIS).

Avdelningen ansvarar för:

  • framställning av baskarta, adresskartor och andra specialkartor
  • nybyggnadskarta/projekteringskarta som erfordras vid bygglovsansökan för ny- och tillbyggnad samt bygganmälan
  • historiska kartor - finns endast i handritade exemplar för påseende
  • fältmätning och beräkning samt utstakning och lägeskontroll
  • kommunens stomnät i plan och höjd
  • inmätning och utsättning på begäran av kommunens övriga förvaltningar och externa uppdragsgivare
  • kommunens GIS-system

Att beställa karta

Kartprodukten levereras alltid i pappersformat och vid begäran även i digitalt format (dwg-fil). Underlaget används för att rita in, markera och måttsätta ny- och tillbyggnad i samband med bygglovsansökan eller bygganmälan. Inga ändringar får göras i kartunderlaget och kartan ska lämnas i sin helhet.

Kontrollera alltid att ritningen är skalenlig innan den lämnas in.

Det går även att beställa en separat dwg-fil som hjälpmedel i projektering.

Senast granskad:
2020-02-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp