Husutstakning och lägeskontroll

Husutstakning innebär att läget av en anläggning eller byggnad märks ut på marken. I en lägeskontroll kontrolleras att det bygglovspliktiga objektet ligger i det läget på fastigheten som bygglovet anger.

Utstakning

Plan och bygglagen anger att bygglovspliktiga objekt vid behov ska stakas ut. Utstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken i överensstämmelse med det givna bygglovet.

Om en byggnad, tillbyggnad eller annan anläggning hamnar fel i plan eller höjdläge vid byggnationen kan det bland annat medföra dryga kostnader för att rätta till fel i den påbörjade byggnationen. Om utstakning krävs anges det i startbeskedet.

Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsförvaltningen till en avgift enligt fastställd taxa. Om utstakning görs av annan ska den utföras av person som har av kommunen godkänd mätningsteknisk färdighet (se blankett Ansökan om mätningsteknisk behörighet).

Utstakning utförs innan grundens uppförande och kräver ett startbesked samt att startdatum för byggnationen har passerat.

Grovutstakning regleras inte i bygglovet och görs vid behov i ett tidigt skede, normalt innan schaktning, och kräver startbesked för markarbete. Vid behov av grovutstakning kan samhällsbyggnadsförvaltningen göra detta mot tidsdebitering.

Beställaren eller någon annan ersättare som är insatt i bygget bör finnas på plats en stund. De kan behöva diskutera med samhällsbyggnadsförvaltningen vilka hörn som ska stakas ut och var de vill att en höjd ska markeras ut.

När mätarbetet är klart behövs en underskrift på en utsättningsskiss som tydligt visar vad som har gjorts.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att det bygglovspliktiga objektet kommit i det läget på fastigheten som bygglovet anger.

Kravet på lägeskontroll anges i startbeskedet. Om det gäller en byggnad utförs lägeskontrollen normalt efter formsättning och före gjutning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Lägeskontroll kan utföras av samhällsbyggnadsförvaltningen till en avgift enligt fastställd taxa. Om lägeskontroll görs av annan ska denna utföras av person som har av kommunen godkänd mätningsteknisk färdighet (se blankett Ansökan om mätningsteknisk behörighet). Intyg på utförd lägeskontroll ska lämnas till plan och bygglovsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Intyget ska redovisa att byggnadens form, plan och höjdläge överensstämmer med givet bygglov.

Tidsbeställning av utstakning och lägeskontroll görs i god tid (normalt 7 arbetsdagar i förväg) via e-tjänsten "Beställning kartor, mätuppdrag". Du hittar e-tjänsten längst ner på den här sidan.

Du som har beställt lägeskontroll behöver inte närvara. Det enda som krävs är att vi har tillgång till området.

Beställning kartor, mätuppdrag

Du kan själv beställa det kartunderlag du behöver för att ansöka om bygglov eller när du ska göra en anmälan.

Du hittar mer information om beställning av kartor på sidan Kartor.

På sidan bygga nytt, ändra eller riva kan du själv söka information om ditt byggprojekt och ser där information om vilka kartor du behöver beställa.

I tjänsten kan du även beställa husutstakning om du ska bygga nytt eller bygga om. Du kan också beställa lägeskontroll eller andra mätningstjänster.

Information om mätuppdrag hittar du på sidan Mätning.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 mars 2024