• Bevattningsförbud i hela Värnamo kommun Från och med 15 augusti är det bevattningsförbud i hela Värnamo kommun. Anledningen till beslutet om bevattningsförbud beror på låga nivåer i våra grundvattentäkter.
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Översiktsplanering

Fördjupning Värnamo stad
Nu tar Värnamo kommun fram en ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad.
Översiktsplan - Mitt Värnamo 2035
Planen för ett fortsatt växande Värnamo. Den ger riktlinjer för kommunens invånare, politiker och tjänstemän att följa i arbetet med att fortsätta utveckla och göra vår kommun mer attraktiv.
Planprocess för översiktsplan
En översiktsplan tas fram i en process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). I bilden nedan beskrivs i enkelhet hur en översiktsplan kommer till.
Fördjupningar av översiktsplanen
En fördjupning av översiktsplanen eller ett tematisk tillägg är planeringsdokument som berör en avgränsad del av kommunen eller en avgränsad fråga och som därav har en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden.

Med översiktsplanering talar kommunen om hur man vill att kommunens mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Syftet är att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt och bidra till en god miljö och en hållbar utveckling.

Nu tar Värnamo kommun fram en ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad. Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att vägleda och ge stöd i planering och utveckling av Värnamo stad, och skapa förutsättningar för utveckling i en långsiktigt hållbar riktning. Fördjupningen skiljer sig från översiktsplanen, som är kommunövergripande, då den är geografiskt mer avgränsad, och preciserar de ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen.

Läs mer om översiktsplaneringen på vår webbplats kommun.varnamo.se/oversiktsplanering

Senast ändrad 14 juli 2022