Översiktsplanering

Med översiktsplanering talar kommunen om hur man vill att kommunens mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Syftet är att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt och bidra till en god miljö och en hållbar utveckling.

På vår webbplats hittar du information om bland annat fördjupningar och tillägg till översiktsplanen och våra strategiska dokument som tillhör översiktsplanen.

Läs mer om översiktsplaneringen på vår webbplats kommun.varnamo.se/oversiktsplanering

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 maj 2023