Drönare

Värnamo kommun använder drönare för insamling av bild och filmdata. På denna sida hittar du bland annat information om när vi flyger med drönare och varför.

Drönarteknik är ett komplement till traditionell mätning och möjliggör en säkrare arbetsmiljö särskilt vid riskutsatta inmätningar av vägar eller där terrängen är otillgänglig.

Vid krissituationer som exempelvis höga flöden är drönaren ett viktigt verktyg för att snabbt kunna ge en lägesbild av situationen samt dokumentera för framtiden.

Säkerhet

När vi genomför en flygning tar vi hänsyn till bland annat luftrum och omgivningar, väderförhållanden samt tekniska begränsningar för drönarna. Två piloter medverkar alltid under en flygning för att minimera risker och att alltid kunna ha drönaren och området omkring inom synhåll.

Uppdragen planeras noga i förväg för att identifiera eventuella risker. Om det ändå skulle hända något finns uppsatta rutiner för nödåtgärder.

Kommunen flyger med drönare för att enklare och mer effektivt samla in geografisk information. Datan som samlas in vid en flygning används sedan till framställning av ortofoton som kan användas för uppdatering av kommunens kartdatabas och höjdmodeller för exempelvis projektering.

Värnamo kommun är registrerad hos Transportstyrelsen som drönaroperatör och har blivit tilldelad ett unikt operatörs-ID.

Värnamo kommun följer det regelverk som är uppsatt av EASA (European Aviation Safety Agency) och Transportstyrelsen. Vi har en uppsatt organisation för drönarverksamheten som arbetar enligt riktlinjer.

Riktlinjen för drönarverksamhet i Värnamo kommun hittar du på sidan Riktlinjer.

Vi informerar på den här sidan om flygningar i närtid. Information när och var de genomförs och varför flygningen görs.

Vid flygning markeras aktuellt område med skyltar med kommunens logga och texten ”Drönarflygning/fotografering pågår”.

Vid drönarflygning är våra piloter alltid iklädda varselväst med texten ”Drönarpilot”. Övriga medverkande har varselkläder med kommunens logga.

Vi följer GDPRs riktlinjer om insamling av personuppgifter. Bildinsamling och filmning utförs genom anpassning av tidpunkt, flyghöjd och bildkvalitet så att personer inte kan identifieras.

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, stör därför inte piloten under själva flygningen.

Frågor?

Du hittar riktlinjen om drönarverksamhet i Värnamo kommun på sidan Riktlinjer.

För mer information eller frågor, hör av dig till Värnamo kommuns kontaktcenter,
0370-37 70 00 eller kontaktcenter@varnamo.se.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 maj 2024