Vattennivån i Lagan och Storån

Lagans och Storåns avrinningsområden är nederbördsrika. I västra och södra delarna kan det falla 900-1000 mm regn per år. Eftersom det saknas stora sjöar eller utjämnande magasin uppströms som dämpar kraftiga flöden kan vattendragen snabbt stiga.

Lagastigen juli 2004

Lagastigen juli 2004

Översvämningar genom åren

Lagans nivå är nyckfull. Lagans lutning genom och nedströms Värnamo är bara 0,35 ‰, därför kan en kraftig vårflod eller ihållande regn snabbt ge problem med höga flöden och höga vattenstånd i Lagan. I värsta fall kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i riskområden.

Under årens lopp har Lagan svämmat över vid ett flertal tillfällen:

  • +147,6 i juli 1927 (efter långvarigt regn.)
  • +147,2 i april 1951 (i samband med vårflod.)
  • +147,1 i juli 2004 (i samband med stora regnmängder i juli månad.)
  • +146,48 i februari 2020 (efter period med med vinterstormar och stora regnmängder.)
  • +146,62 i januari 2023 (efter period med snösmältning och stora regnmängder.)

Som jämförelse: Lagans medelvattenstånd är +144,14. Samtliga nivåer är inmätta vid Åbron.

Översvämningsrisk även i Storån

Det område som Storån avvattnar är också flackt med få sjöar och avrinningsutjämnande magasin. I samband med kraftiga regn och vårflöden kan översvämningar inträffa öster om, i anslutning till Forsheda tätort. Översvämningar i Storån de senaste åren:

  • +151,37 i februari 2020 (efter period med vinterstormar och stora regnmängder.)
  • +151,60 i januari 2023 (efter period med snösmältning och stora regnmängder.)

Aktuella nivåer för Lagan och Storån

Lagans vattenstånd loggas regelbundet sedan flera år tillbaka. I mars 2021 började även nivån i Storån i Forsheda tätort att lodas.

Grafer över hur vattenståndet har varierat i Lagan respektive Storån (Forsheda) de senaste åren.

Lagans nivå under fem år

Kulmen för den senaste högvattenepisoden i Lagan nåddes den 17 januari 2023 med +146,62 m.

 

Lagans nivå under fem år

Kulmen för den senaste högvattenepisoden i Storån nåddes den 18 januari 2023 med +151,60 m, vilket också är maxnivån sedan lodningarna i Forsheda påbörjades 2021.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 15 januari 2024