Översvämningsrisk södra Värnamo

På denna sida hittar du statistik och kan i kartan se vilka områden som påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde.

Förstora bilden

Blåmarkerade områden

Områden där fastigheter påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde (HHW100) antingen genom marköversvämning eller genom att vatten tränger upp i dräneringsledningarna.

Förklaring

Nivå 2004

Vattenståndet vid översvämningen 2004. Motsvarar ett vattenstånd med återkomsttiden 25 år. Flödet i Lagan var då 90 m³/s.

HHW100

Vattenståndet vid ett hundraårsflöde (flödet i Lagan ca 122 m³/s) - återkomsttid 100 år. Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång. Exempel: ett vattenstånd med återkomsttid 25 år inträffar/ överskrids 4 gånger under en 100-årsperiod en återkomsttid på 10 år inträffar/ överskrids 10 gånger under en 100-årsperiod.

Alla nivåer har angivits enligt höjdsystem RH2000

Nivåer att jämföra med

+143,53

Normalt lågvattenstånd

+144,14

Medelvattenstånd

+147,7

Vattenstånd vid 100-årsflöde

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022