Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Åtgärder vid höga flöden

Här hittar du information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden.  

Förebyggande åtgärder

 • Ta reda på hur stor risken är för att ditt hus kommer att drabbas.
 • Ta reda på nivån på ditt källargolv och marken utanför huset.
 • Jämför med nivåerna på kartan. (Nivåerna är angivna i dagens höjdsystem - RH2000. Obs! höjder i bygglov med mera som upprättats före 3 september 2007 är angivna i Värnamo lokala höjdsystem - vmolok. (+150,00 m i RH2000 = +150,26 m i vmolok).
 • Se över känsliga installationer i källaren.
 • Sätt en ventil på dagvattenservisen.
 • Se över möjligheterna att stänga golvbrunnar m m i källaren för att förhindra att spillvatten tränger in.
 • Se över och sätt igen ventiler, fönster där ytvatten riskerar att tränga in.

Vid förhöjd risk för översvämning

 • Töm källaren på värdefulla föremål.
 • Se till att någon har uppsikt över fastigheten om du behöver resa bort.
 • Håll dig informerad om utvecklingen via kommunens webbplats och andra media.
 • Ställ i ordning eventuella anordningar i fastigheten till skydd mot översvämning.

Om vattnet trängt in

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till tekniska förvaltningen.  

Mer information

Om risken för översvämning ökar lägger vi fortlöpande ut ny information på kommunens webbplats. I akuta lägen informerar vi även via Sveriges Radios trafik och servicemeddelande.

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp