Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo kommuns organisation.

I dag består förvaltningen av måltidsservice, It-service, lokalvård, kontaktcenter, tolkservice samt logistik och tryckerienhet.

  • Måltidsservice levererar mat till skolor, förskolor och äldreomsorgen.

  • It-service ansvarar för drift och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer och Ipads. Avdelningen stöttar förvaltningarna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköpen av hårdvara och programvara. I IT-center ingår Geografiskt informationssystem (GIS) som är en gemensam tjänst för digitalisering av verksamhetsprocesser.

  • Lokalvårdens certifierade medarbetare har idag städobjekt inom kommunens alla verksamheter.
    Utöver städobjekten så genomförs extra uppdrag i form av storstädning, golvvård samt flytt- och byggstädning.
  • Kontaktcenter är den naturliga vägen in i kommunen som ska göra det enkelt och smidigt för medborgare att komma i kontakt med Värnamo kommun. Kontaktcenter hanterar medborgarnas frågor och ansvarar för information, rådgivning och viss handläggning – via det personliga besöket, telefon och digitala kanaler. Ambitionen är att kunna lösa så mycket som möjligt av medborgarens frågor direkt i kontaktcentret.

  • Logistikenheten ansvarar för administration och skötsel av kommunens fordon. Enhetens uppdrag är även att hantera kommunens distributionslösning av varor till och från kommunens verksamheter.

  • Tryckerienheten sköter den dagliga leveransen av internposten till samtliga förvaltningar, både i stadshuset och till verksamheterna utanför tätorten. Enheten är även det centrala tryckeriet för kommunens verksamheter.

  • Tolkservice uppdrag är att förmedla tolkar till i första hand offentliga aktörer såsom myndigheter, företag och organisationer. Tolkservice arbetar även med att vid behov förmedla översättningsuppdrag. Tolkservice omfattas av två medarbetare som arbetar med att förmedla uppdrag och de samarbetar med drygt 200 registrerade tolkar som är prövade och godkända. En del av dem är auktoriserade och har specialkompetens.

Kontakt serviceförvaltningen

Chef för serviceförvaltningen

Pär Svensson
par.svensson@varnamo.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 december 2023