Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo kommuns organisation.

I dag består förvaltningen av måltidsservice, It-avdelning, bemanningsenhet, kontaktcenter samt logistik och tryckerienhet.

  • Måltidsservice levererar mat till skolor, förskolor och äldreomsorgen.

  • It-avdelningen ansvarar för drift och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer och Ipads. Avdelningen stöttar förvaltningarna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköpen av hårdvara och programvara.

  • Bemanningsenheten rekryterar och introducerar korttidsvikarier och tillgodoser behovet av vikarier till de av kommunens verksamheter som ingår i avtal. I bemanningsenheten ingår även kommunens resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola.

  • Kontaktcenter är den naturliga vägen in i kommunen som ska göra det enkelt och smidigt för medborgare att komma i kontakt med Värnamo kommun. Kontaktcenter hanterar medborgarnas frågor och ansvarar för information, rådgivning och viss handläggning – via det personliga besöket, telefon och digitala kanaler. Ambitionen är att kunna lösa så mycket som möjligt av medborgarens frågor direkt i kontaktcentret.

  • Logistikenheten ansvarar för administration och skötsel av kommunens fordon. Enhetens uppdrag är även att hantera kommunens distributionslösning av varor till och från kommunens verksamheter.

  • Tryckerienheten sköter den dagliga leveransen av internposten till samtliga förvaltningar, både i stadshuset och till verksamheterna utanför tätorten. Enheten är även det centrala tryckeriet för kommunens verksamheter.

  • Tolkservice uppdrag är att förmedla tolkar till i första hand offentliga aktörer såsom myndigheter, företag och organisationer. Tolkservice arbetar även med att vid behov förmedla översättningsuppdrag. Tolkservice omfattas av två medarbetare som arbetar med att förmedla uppdrag och de samarbetar med drygt 200 registrerade tolkar som är prövade och godkända. En del av dem är auktoriserade och har specialkompetens.

Kontakt serviceförvaltningen

Chef för serviceförvaltningen

Anneli Andersson

anneli.andersson@varnamo.se

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 januari 2023