Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Chef för serviceförvaltningen
Anneli Andersson
anneli.andersson@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo kommuns organisation.

I dag består förvaltningen av måltidsservice, It-avdelning, bemanningsenhet, kontaktcenter samt logistik och tryckerienhet.

  • Måltidsservice levererar mat till skolor, förskolor och äldreomsorgen.

  • It-avdelningen ansvarar för drift och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer och Ipads. Avdelningen stöttar förvaltningarna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköpen av hårdvara och programvara.

  • Bemanningsenheten rekryterar och introducerar korttidsvikarier och tillgodoser behovet av vikarier till de av kommunens verksamheter som ingår i avtal. I bemanningsenheten ingår även kommunens resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola.

  • Kontaktcenter är den naturliga vägen in i kommunen som ska göra det enkelt och smidigt för medborgare att komma i kontakt med Värnamo kommun. Kontaktcenter hanterar medborgarnas frågor och ansvarar för information, rådgivning och viss handläggning – via det personliga besöket, telefon och digitala kanaler. Ambitionen är att kunna lösa så mycket som möjligt av medborgarens frågor direkt i kontaktcentret.

  • Logistikenheten ansvarar för administration och skötsel av kommunens fordon. Enhetens uppdrag är även att hantera kommunens distributionslösning av varor till och från kommunens verksamheter.

  • Tryckerienheten sköter den dagliga leveransen av internposten till samtliga förvaltningar, både i stadshuset och till verksamheterna utanför tätorten. Enheten är även det centrala tryckeriet för kommunens verksamheter.

Mer information

Senast granskad:
2020-08-12

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp