Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med ledningen av den kommunala verksamheten och arbetar med strategiska frågor och övergripande samordning av förvaltningarnas verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen delas in fyra avdelningar:

  • Campus Värnamo
  • HR (HR-enhet, löneenhet, trygghet- och säkerhetsenhet)
  • Ekonomi (inköpsenhet, redovisningsenhet, enhet för systemstöd och utveckling, budget)
  • Kansli och hållbar utveckling (enhet för kansli och kommunikation, överförmyndarenhet, enhet för mark- och exploatering och hållbar utveckling, destinationsenhet)

Kontakt kommunledningsförvaltningen

Kommundirektör

Ulf Svensson

ulf.svensson@varnamo.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 20 juli 2022