Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och friditidsförvaltningen styrs och verkställer beslut som tas av politikerna i det teknik- och fritidsnämnden. Teknik- och fritidsförvaltningen består av fyra enheter, fastighet, fritid, gata/park, samt vatten och avlopp (VA). Därutöver finns stabsenheten som arbetar med administration.

Fastighet

  • projektering, byggnation, renovering, drift och underhåll av kommunens lokaler till exempel: skolor, förskolor, servicehus och kontor

Fritid

  • drift av fritidsanläggningar så som sporthallar, ishallar, simhall med ett motionscenter, gym samt badplatser, elljusspår och fotbollsanläggningar
  • stöd och service till föreningar
  • hälsocenter

Gata/park

  • projektering och byggnation av till exempel gator, vägar och industrimark.
  • skötsel av parker, lekplatser, planteringar och allmänna platser
  • skötsel av skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning

Vatten och avlopp (VA)

  • ansvarar för att dricksvatten produceras och distribueras
  • rena och leda bort avloppsvatten

Stab

  • administration inom ekonomi, kommunikation, information, personal, nämnd, arkiv, diarium handläggning av ärenden och övrig administration.

Kontakt teknik- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef

Jesper du Rietz

jesper.du.rietz@varnamo.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 februari 2024