Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Värnamo Stadshus AB

I slutet av 2010 genomförde Värnamo kommun en koncernbildning av sina helägda bolag. Hela Värnamo kommuns aktieinnehav i Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB överfördes då till det nybildade holdingbolaget Värnamo Stadshus AB. Detta bolag ägs till 100 procent av Värnamo kommun.

​Värnamo kommuns bolagskoncern

Ändamålet med Värnamo Stadshus AB är att utgöra en effektiv organisation för styrning, uppföljning och förvaltning av Värnamo kommuns hel- och majoritetsägda bolag.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter i styrelsen för Värnamo Stadshus AB är:

Mikael Karlsson (C)
Gottlieb Granberg (M)
Håkan Johansson (KD)
Azra Muranovic (S)
Bo Svedberg (S)

Bolagets verkställande direktör är Kjell Fransson
kjell.fransson@stadshus.varnamo.se

Vision

Visionen för de kommunägda bolagen är den samma som för kommunens egen organisation:

"Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen. 40 000 invånare 2035."

Syfte

"De företag som ägs av Värnamo kommun ska på affärsmässiga grunder erbjuda kunderna tjänster/service kostnadseffektivt och med rätt kvalitet."

Protokoll 2022

Tidigare års protokoll

Årsredovisningar Värnamo Stadshus AB

Mål

Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål för de kommunägda bolagen.

Bolagsordningar

Kommunfullmäktige har även antagit generella och individuella ägardirektiv samt bolagsordning för dotterbolagen till Värnamo Stadshus AB.

Gällande borgenbeslut för koncernbolagen

Policier och mallar

Värnamo Stadshus AB har antagit policies som avser hela bolagskoncernen.

Vissselblåsarfunktion i Värnamo Stadshus AB

Värnamo Stadshus AB är ett kommunägt bolag, därmed omfattas det av reglerna för visselblåsning. Den som vill rapportera ett ärende, gör det via Värnamo kommuns visselblåsarfunktion.

Läs om visselblåsarfunktionen och hur den fungerar på sidan Visselblåsning i Värnamo kommun.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 09 augusti 2022