Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Värnamo Stadshus AB

I slutet av 2010 genomförde Värnamo kommun en koncernbildning av sina helägda bolag. Hela Värnamo kommuns aktieinnehav i Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB överfördes då till det nybildade holdingbolaget Värnamo Stadshus AB. Detta bolag ägs till 100 % av Värnamo kommun.

​Värnamo kommuns bolagskoncern

Ändamålet med Värnamo Stadshus AB är att utgöra en effektiv organisation för styrning, uppföljning och förvaltning av Värnamo kommuns hel- och majoritetsägda bolag.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter i styrelsen för Värnamo Stadshus AB är:

Hans-Göran Johansson (c)
Gottlieb Granberg (m)
Håkan Johansson (kd)
Azra Muranovic (s)
Bo Svedberg (s)

Bolagets verkställande direktör är Kjell Fransson
kjell.fransson@varnamo.se
Tfn 0370-37 70 00 kontaktcenter

Vision

Visionen för de kommunägda bolagen är den samma som för kommunens egen organisation:

"Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen. 40.000 invånare 2035."

Syfte

"De företag som ägs av Värnamo kommun ska på affärsmässiga grunder erbjuda kunderna tjänster/service kostnadseffektivt och med rätt kvalitet."

Mål

Kommunfullmäktige har antagit övergripande mål för de kommunägda bolagen.

Bolagsordningar

Kommunfullmäktige har även antagit generella och individuella ägardirektiv samt bolagsordning för dotterbolagen till Värnamo Stadshus AB.

Gällande borgenbeslut för koncernbolagen

Policier och mallar

Värnamo Stadshus AB har antagit policies som avser hela bolagskoncernen.

Senast granskad:
2020-06-22

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp