Servicenämnden

Ledamöter, SN
Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen.
Sammanträdesdagar, SN
Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen.
Ärendelistor, SN
Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen.
Protokoll, SN
Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen.

Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen.

Tjänsterna avser:

  • kommunens samlade måltidsservice även omfattande personal och lokalansvar
  • kommunens övergripande ansvar för drift och support av kommunens nätverk, datorer och telefoni samt viss utveckling inom IT. Stöd till övriga nämnder i deras IT-utveckling och upprätthållande av fastställd nivå för IT-säkerhet
  • kommunens bemanningsenhet för vikariehantering inklusive kommunens resurspoolspersonal för kost, omsorg och förskola
  • kommunens logistikplanering, administration och skötsel av kommunens fordon samt kommunens centrala tryckeri, posthantering och turbilsservice
  • kommunens kontaktcenter med där tillhörande övrig verksamhet

Mer information

Senast ändrad 14 juli 2022