Näringsutskottet

Sammanträdesdagar, NU
Datum för näringsutskottets (NU) sammanträdesdagar.
Ärendelistor, NU
Näringsutskottets (NU) ärendelistor.
Protokoll, NU
Näringsutskottets (NU) protokoll. Protokollen blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats.
Ledamöter, NU
Näringsutskottet är ett utskott inom kommunstyrelsen. Den består av fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder i regel två gånger i månaden

Näringsutskottet är ett utskott inom kommunstyrelsen. Den består av fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder i regel två gånger i månaden.

Näringsutskottet bereder och beslutar i enlighet med delegationsordningen i ärenden rörande:

  • kommunens mark- och bostadspolitik
  • kommunens näringslivs- och arbetsmarknadspolitik
  • kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet
  • kommunens mark- och exploateringsfrågor

Senast ändrad 01 januari 2023