Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter, SBN
Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanträdesdagar, SBN
Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendelistor, SBN
Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.
Protokoll, SBN
Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens målsättning är att verka för en hållbar utveckling och en god byggnadskultur, skapa en hälsosam livsmiljö för oss medborgare samt verka för att hindra och begränsa olyckor på människor, egendom och i miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

  • miljö- och hälsoskydd
  • plan- och byggfrågor
  • mät, beräkning och kartering
  • geografiska informationssystem
  • trafikfrågor
  • alkohol och tobakstillsyn/tillstånd
  • parkeringstillstånd
  • bostadsanpassning
  • brandskydds- och räddningstjänstfrågor

Senast ändrad 14 augusti 2023