Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter, SBN
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Sammanträdesdagar, SBN
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Ärendelistor, SBN
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet
Protokoll, SBN
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, förvaltningar, överklaga beslut, rättssäkerhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens målsättning är att verka för en hållbar utveckling och en god byggnadskultur, skapa en hälsosam livsmiljö för oss medborgare samt verka för att hindra och begränsa olyckor på människor, egendom och i miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:

  • miljö- och hälsoskydd
  • plan- och byggfrågor
  • mät, beräkning och kartering
  • geografiska informationssystem
  • trafikfrågor
  • alkohol och tobakstillsyn/tillstånd
  • parkeringstillstånd
  • bostadsanpassning
  • brandskydds- och räddningstjänstfrågor

Senast ändrad 28 februari 2022