Teknik- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar, TFN
Datum för teknik- och fritidsnämndens sammanträdesdagar.
Ärendelistor, TFN
Teknik- och fritidsnämndens ärendelistor för 2023
Protokoll, TFN
Teknik- och fritidsnämndens (TFN) protokoll. Protokollen blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats.
Ledamöter, TFN
I teknik- och fritidsnämnden sitter nio ledarmöten. De huvudsakliga verksamheterna är vatten och avlopp, fastighet, fritid, gata/park.

I teknik- och fritidsnämnden sitter nio ledarmöter. De huvudsakliga verksamheterna är vatten och avlopp, fastighet, fritid, gata/park.

Huvudsaklig verksamhet

Fastighet

  • Projektering, byggnation och renovering av kommunens lokaler till exempel: skolor, förskolor, servicehus och kontor.

Fritid

  • Drift av fritidsanläggningar så som sporthallar, ishallar, simhall med ett motionscenter, gym samt badplatser, elljusspår och fotbollsanläggningar.
  • Stöd och service till föreningar.
  • Hälsocenter.

Gata/park

  • Projektering och byggnation av till exempel gator, vägar och industrimark.
  • Skötsel av parker, lekplatser, planteringar och allmänna platser.
  • Skötsel av skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning.

Vatten och avlopp (VA)

  • Ansvarar för att dricksvatten produceras och distribueras.
  • Rena och leda bort avloppsvatten.

Senast ändrad 23 februari 2024