Kulturnämnden

Ledamöter, KN
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Sammanträdesdagar, KN
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Ärendelistor, KN
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Protokoll, KN
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.

Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.

Kulturnämnden ansvarar för den verksamhet i kommunen som gäller:

  • kulturverksamhet
  • bibliotek och lärcentra
  • bidrag till studieförbund
  • stöd till kulturverksamhet och bidrag till föreningar och organisationer som bedriver kulturell verksamhet
  • årliga kulturstipendier information, kulturstipendiater
  • konsumentvägledning

Senast ändrad 09 mars 2023