Kulturnämnden

Ledamöter, KN
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Sammanträdesdagar, KN
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Ärendelistor, KN
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Protokoll, KN
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.

Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.

Kulturnämnden ansvarar för den verksamhet i kommunen som gäller:

  • kulturverksamhet
  • bibliotek och lärcentra
  • bidrag till studieförbund
  • stöd till kulturverksamhet och bidrag till föreningar och organisationer som bedriver kulturell verksamhet
  • årliga kulturstipendier information, kulturstipendiater

Senast ändrad 22 april 2024