Omsorgsnämnden

Ledamöter, ON
Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för äldre- och funktionshinder- omsorgsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemtjänst, eller boende för äldre och personer som har en funktionsnedsättning (särskilt boende).
Sammanträdesdagar, ON
Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för äldre- och funktionshinder- omsorgsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemtjänst, eller boende för äldre och personer som har en funktionsnedsättning (särskilt boende).
Ärendelistor, ON
Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för äldre- och funktionshinder- omsorgsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemtjänst, eller boende för äldre och personer som har en funktionsnedsättning (särskilt boende).
Protokoll, ON
Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för äldre- och funktionshinder- omsorgsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemtjänst, eller boende för äldre och personer som har en funktionsnedsättning (särskilt boende).

Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för äldre- och funktionshinder- omsorgsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemtjänst, eller boende för äldre och personer som har en funktionsnedsättning (särskilt boende).

Omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder normalt två gånger per månad. Det hålls inga sammanträden i juli månad.

Senast ändrad 05 april 2024