• Bevattningsförbud i hela Värnamo kommun Från och med 15 augusti är det bevattningsförbud i hela Värnamo kommun. Anledningen till beslutet om bevattningsförbud beror på låga nivåer i våra grundvattentäkter.
Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter, BUN
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har nio ledamöter.
Sammanträdesdagar, BUN
Sammanträdestider 2022 barn- och utbildningsnämnden (BUN). Nämndens sammanträden hålls i regel onsdagar kl. 13.30.
Ärendelistor, BUN
Ärendelistorna är en sammanställning över ärenden som behandlats i barn- och utbildningsnämnden.
Protokoll, BUN
Barnomsorg och utbildning utgör ungefär hälften av kommunens verksamhet. Barn- och utbildningskansliet i gamla Tingshuset sköter nämndens administration och andra uppgifter.

Barnomsorg och utbildning utgör ungefär hälften av kommunens verksamhet. Barn- och utbildningskansliet i gamla Tingshuset sköter nämndens administration och andra uppgifter.

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • fritidshem
 • särskola
 • gymnasieskola
 • elevhälsa
 • särskild utbildning för vuxna
 • vuxenutbildning
 • svenskundervisning för invandrare
 • uppdragsutbildning
 • kulturskola

Nya rutiner för miljön i klassrummen hittar du på skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 14 juli 2022