Sociala utskottet

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess. Sociala utskottet sammanträder vanligtvis varannan vecka, med untantag för juli.

Ledamöter

Arnold Carlzon (KD), ordförande  

Per Bursell (M), förste vice ordförande

Vivi-Ann Roos (S), andre vice ordförande

Göran Johansson (C)   

Matilda Kaupinnen (S)

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 04 januari 2023