Sociala utskottet

Sociala utskottet ansvarar för individärenden inom individ- och familjeomsorgen. Uppgifter som behandlas i sociala utskottet skyddas av sekretess. Sociala utskottet sammanträder vanligtvis varannan vecka, med untantag för juli.

Ledamöter

Arnold Carlzon (KD), ordförande  

Per Bursell (M), förste vice ordförande

Vivi-Ann Roos (S), andre vice ordförande

Göran Johansson (C)   

Matilda Kaupinnen (S)

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 04 januari 2023