Valnämnden

Ledamöter, VN
Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt att genomföra folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen.
Protokoll, VN
Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt att genomföra folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen.
Sammanträdesdagar, VN
Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt att genomföra folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen.
Ärendelistor, VN
Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt att genomföra folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen.

Mer information om Valnämnden

Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt att genomföra folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen.

Valmyndigheten i Stockholm har också uppdragit till valnämnderna i landet att anordna särskild röstmottagning på olika institutioner som sjukhus, serviceboende med mera.

Till nämndens uppgifter hör också att rekrytera och utbilda valförrättare, ordna vallokaler och se över indelningen av valdistrikt. Valnämnden ansvarar också för tillhandahållande av extra röstkort och kontroll av röstlängder.

Värnamo kommun är en valkrets som är indelad i 23 valdistrikt. I varje valdistrikt finns 4-6 valförättare som har förordnats av valnämnden.

 

Kontakt valnämnden

Marta Blomberg

marta.blomberg@varnamo.se

Senast ändrad 22 februari 2024